IP Man 3

IP Man 3- Diệp Vấn 3

IP Man 3- Diệp Vấn 3

Ngày phát hành: 16 tháng 12, 2015 (Hồng Kông) Đạo diễn: Wilson Yip Soạn nhạc: Kenji Kawai Quay phim: Kenny Tse Nhà sản xuất: Raymond Wong Nội dung phim “Diệp Vấn 3” là phần cuối cùng trong series phim “Diệp