phim ngày đen tối

Ngày đen tối - Bastille Day

Ngày đen tối – Bastille Day

Phim Ngày đen tối (Bastille Day) có nội dung nói về Michael Mason, một tay móc túi chuyên nghiệp người Mỹ sinh sống tại Paris. Trong một lần “hành động”, Michael bị đặc vụ CIA Sean Briar truy bắt vì