The Final Countdown

The Final Countdown - Những giây cuối cùng

The Final Countdown – Những giây cuối cùng

Ngày phát hành: 1 tháng 8, 1980 (Hoa Kỳ) Đạo diễn: Don Taylor Soạn nhạc: John Scott Quay phim: Victor J. Kemper Nhà sản xuất: Peter Douglas Nội dung phim Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử